Każdy pracodawca, który zatrudnia minimum jedną osobę na umowę o pracę jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności pracownika. Jest to obowiązek regulowany przepisami prawa i na tej podstawie pracodawca rozlicza pracownika z przepracowanego miesiąca i wylicza wynagrodzenie.

Ewidencja czasu pracy tak nazywana jest prawidłowo lista obecności nie posiada konkretnego wzoru. Są natomiast ściśle określone przepisami prawa jej elementy, które musi zawierać.

 Jakie elementy powinna zawierać lista obecności w zakładzie pracy?

 

  1. Informacje dotyczące pracy w poszczególnych dobach (pracy w porze nocnej, niedziele, święta itp.),
  2. Urlopy,
  3. Dyżury,
  4. Zwolnienia lekarskie.

 

Jakich elementów nie musi zawierać lista obecności?

 

Bardzo często w ewidencji czasu pracy podawany jest zakres godzin w których pracownik przebywał w pracy. Jak się okazuje, jest to zbędna informacja. Wystarczy jedynie określenie ilości przepracowanych godzin i podpis pracownika.

 

        Kiedy nie trzeba prowadzić listy obecności w zakładzie pracy?

 

Ewidencja czasu pracy nie musi być prowadzona w przypadku pracowników, którzy są objęci systemem zadaniowego czasu pracy. W takim wypadku należy ewidencjonować jedynie dni, w których pracownik świadczył pracę.